ข่าวสาร

คุณสมบัติของไม้ที่มีเทคโนโลยี Air Safety Glue

1) มีมาตรฐานการควบคุมการปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ระดับต่ำตามมาตรฐานยุโรป (E1)
2) ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่แสบตา ไม่แสบจมูก 
3) ปลอดภัย เข้าอยู่ได้เลย  
4) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

SHARE THIS NEWS