ข่าวสาร

สารฟอร์มัลดีไฮด์คืออะไร?

ฟอร์มัลดีไฮด์ เป็นสารระเหยที่เราคุ้นเคยกันดี คือ ฟอร์มาลีน ซึ่งสารเหล่านี้ถูกจัดให้เป็นสารระเหยที่เป็นอันตราย โดยสารเหล่านี้มักจะพบภายในบ้านซึ่งแฝงอยู่ในกาวที่มีคุณสมบัติทำให้ไม้สามารถยึดเกาะกัน จึงนิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตวัสดุตกแต่งบ้าน เช่น การทำไม้บอร์ดหรือไม้อัด ไม้พื้นสำเร็จรูป วอลล์เปเปอร์ติดผนัง สารฟอร์มัลดีไฮด์จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ เช่น น้ำตาไหล ไอ จาม ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ และถ้าสะสมในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น

SHARE THIS NEWS