ข่าวสาร

หลีกเลี่ยงสารฟอร์มัลดีไฮด์

ปัจจุบันพาเนล พลัส จึงมีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยใช้กาวที่มี Air Safety Glue Technology  ที่มีมาตรฐานการควบคุมการปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ระดับต่ำ ตามมาตราฐานยุโรป (E1) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ปลอดภัยเนื่องจากมีการจำกัดปริมาณสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ ทำให้เราใช้ชีวิตภายในบ้านได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น

SHARE THIS NEWS