ข่าวสาร

อันตรายจากสารฟอร์มัลดีไฮด์

โดยส่วนมากแล้วจะพบว่า อันตรายจากฟอร์มัลดีไฮด์มักจะอยู่ในรูปของการสูดดมเอาไอระเหยของสารเข้าไป เนื่องจากบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าอากาศบริสุทธิ์ภายในบ้านของเรามีสิ่งเหล่านี้ปะปนอยู่ จึงทำให้ยากที่จะหลีกเลี่ยง ซึ่งไอระเหยของฟอร์มัลดีไฮด์จะทำให้เกิดการระคายเคืองตา จมูก และผิวหนัง หรือทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น มีอาการแสบจมูก แน่นหน้าอก และหากสูดดมในปริมาณมากๆหรือเป็นระยะเวลานานอาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

SHARE THIS NEWS