ไม้ทนไฟ

ไม้ทนไฟ ผลิตจากไม้เอ็มดีเอฟที่มีผิวหน้าละเอียด ที่ใส่สารทนไฟเข้าไปเพื่อเพิ่มความสารถในการหน่วงไฟ ลดปริมาณการเกิดควันได้ดีกว่าไม้เอ็มดีเอฟทั่วไป โดยมีการใช้ผงสีแดงผสมในเนื้อไม้ เพื่อแยกประเภทของไม้ให้แตกต่างอย่างชัดเจน ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS 476 : Part 7:1997 จากสหราชอาณาจักร เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณทางหนีไฟ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม สนามบิน อาคารสำนักงาน โรงภาพยนตร์ ธนาคาร เป็นต้น

คุณสมบัติเด่น

  • หน่วงไฟ ลดปริมาณการเกิดควัน
  • ผ่านการทดสอบ ระดับความทนไฟ คลาส 1 (Class 1) จากสหราชอาณาจักร
  • เหมาะสำหรับติดตั้ง บริเวณทางหนีไฟ โรงพยาบาล โรงแรม สนามบิน เป็นต้น

ขนาดมาตรฐาน

  • 4x8 ft. (1,220 x 2,440 mm)

ความหนา

  • 6 - 18 mm

ค่ากาว

  • E1, E0

Recommended Products