ไม้ปาร์ติเกิลเคลือบเมลามีนกันชื้น

ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิล, ไม้เอ็มดีเอฟ ที่ใส่เรซินเข้าไปเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ ทนความชื้นได้ดีกว่าไม้ปาร์ติเกิลหรือไม้เอ็มดีเอฟทั่วไป โดยมีการใช้ผงสีเขียวผสมในเนื้อไม้ เพื่อแยกประเภทของไม้ให้แตกต่างอย่างชัดเจน สีเขียวที่ใส่ในเนื้อไม้ใส่เผื่อแยกประเภทสินค้า ไม่มีผลต่อคุณภาพ การใช้งานเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความชื้นสูงแต่ไม่แนะนำให้ใช้ไม้ในบริเวณที่แช่น้ำหรือโดนน้ำโดยตรง เช่น เฟอร์นิเจอร์บิวท์อินในห้องครัว ห้องน้ำ หน้าบ้าน ชุดครัว ตู้ใต้อ่าง

วิธีการทดสอบไม้กันชื้น

 • วิธีการทดสอบคุณภาพของไม้กันชื้นของพาเนล พลัส ใช้กระบวนการทดสอบคุณภาพของไม้ ที่เรียกว่า กระบวนการ 3 Cyclic Test หรือ V313
 • กระบวนการ คือ นำไม้กันชื้นไปทดสอบโดยแช่ในน้ำ ควบคุมอุณหภูมิที่ 20±2 °C เป็นเวลา 72±1 ชม.ต่อมา นำชิ้นไม้ที่ทดสอบไปแช่เย็นไว้ในตู้เย็น ควบคุมอุณหภูมิที่ -12 °C ถึง -20 °C เป็นเวลา 24±0.25 ชม. หลังจากนั้น นำชิ้นไม้ที่ทดสอบอบในตู้อบ ควบคุมอุณหภูมิที่ 70±1 °C เป็นเวลา 72±1 ชม.
 • ทดสอบขั้นตอนตามกระบวนการนี้ทั้งหมด 3 ครั้ง หลังจากนั้น จึงทดสอบการพองตัวของไม้ ให้ได้ค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานยุโรป (European Standard)

ขนาดมาตรฐาน

 • 4x8 ft. (1,230 x 2450 mm)
 • 6x8 ft. (1,830 x 2440 mm)

  ความหนา

  • 9-38 mm

   ค่ากาว

   • HMR (V313)

   Recommended Products