เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท พาเนล พลัส เดิมชื่อว่า เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 ภายใต้การบริหารของกลุ่มมิตรผล เป็นบริษัทวัสดุทดแทนไม้ชั้นนำระดับสากล ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตและระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ภายใต้เครื่องหมายการค้า PANEL PLUS ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณค่า ด้วยระบบการจัดการอย่างมืออาชีพในการร่วมดำเนินงานไปกับคู่ค้า การบริการเพื่อตอบโจทย์งานตกแต่งอย่างครบวงจร พร้อมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน