วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

พาเนล พลัส มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ ด้านความเป็นเลิศ ด้านการตลาด การผลิต ซัพพลายเชน การจัดการ และการดำเนินการที่ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจขององค์กร

พันธกิจขององค์กร

พาเนล พลัส มีความตั้งใจตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เน้นพัฒนาต่อยอดและเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย การบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ เพื่อมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า