ประวัติบริษัท

กลุ่มบริษัท พาเนล พลัส เดิมชื่อว่า เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 ภายใต้การบริหารของกลุ่มมิตรผล เป็นบริษัทวัสดุทดแทนไม้ชั้นนำระดับสากล ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตและระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ภายใต้เครื่องหมายการค้า PANEL PLUS ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณค่า ด้วยระบบการจัดการอย่างมืออาชีพในการร่วมดำเนินงานไปกับคู่ค้า การบริการเพื่อตอบโจทย์งานตกแต่งอย่างครบวงจร พร้อมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

พาเนล พลัส เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ ไม้เคลือบเมลามีน และแผ่นลามิเนต มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีโรงงานเป็นฐานการผลิต 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสงขลา สามารถผลิตไม้ปาร์ติเกิล 330,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไม้เอ็มดีเอฟ 670,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และไม้เคลือบเมลามีนกว่า 3.5 ล้านแผ่นต่อปี

ตลอดระยะ 33 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจพาเนล พลัส มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งขยายสาขาไปยังสิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้น จนได้รับการยอมรับในวงกว้างทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และในระดับสากล

ความเป็นมาบริษัท

2023

2566

  • ก่อสร้างโรงงานและสำนักงาน บริษัท พาเนล พลัส เวียดนาม จำกัด
  • เริ่มขยายตลาดส่งออกสินค้าทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 21 ประเทศ อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อตอบโจทย์การให้บริการที่ครอบคลุมและครบวงจร
milestone-year-2022

2565

ก่อตั้งบริษัท พาเนล พลัส จำกัด ประเทศมาเลเซีย

2021

2564

ติดตั้ง Solar Roof ใช้พลังงานหมุนเวียน ตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว

milestone-year-2020

2563

ยกเลิกผลิตไม้ปาร์ติเกิล, ไม้ปาร์ติเกิลเคลือบเมลามีน Emission2 (E2) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค Discontinued the production of Emission2 (E2) particleboard, melamine faced chipboard, in order to ensure customer’s safety.

milestone-year-2019

2562

ก่อตั้ง บริษัท พาเนล พลัส จำกัด ประเทศสิงคโปร์

milestone-year-2019

ติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นด้วยระบบไฟฟ้าสถิต Wet ESP เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษทางอากาศ

milestone-year-2017

2560

เพิ่มไลน์การผลิตไม้เอ็มดีเอฟ ( Line 2) เพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 670,000 ลบ.ม. ต่อปี

milestone-year-2017

ก่อตั้งบริษัท พาเนล พลัส ไบโอเพาเวอร์ จำกัด

milestone-year-2012

2555

ขยายกำลังการผลิต โรงงานพาเนล พลัส จำกัด (หาดใหญ่) สามารถผลิตไม้เอ็มดีเอฟ ได้สูงถึง 370,000 ลบ.ม. ต่อปี

milestone-year-2004

2547

ก่อตั้งบริษัท พาเนล พลัส จำกัด (หาดใหญ่) มีกำลังการผลิตไม้ปาร์ติเกิล 330,000 ลบ.ม. ต่อปี ทำให้เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่แห่งประเทศไทย

milestone-year-1995

2538

ก่อตั้งบริษัท พาเนล พลัส จำกัด (สมุทรสาคร) โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 1.5 ล้านแผ่นต่อปี

milestone-year-1990

2533

ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และก่อตั้งธุรกิจปาร์ติเกิลบอร์ดเป็นครั้งแรก

milestone-year-1946

2489

น้ำตาลมิตรผล เริ่มต้นจากอุตสาหกรรมครัวเรือนที่จังหวัดราชบุรี ส่งขายให้โรงงานน้ำตาลผลิตน้ำตาลทราย